ชุดที่ 16 - คำถามสุ่ม

1 / 30

ข้อใดที่แสดงว่า ท่านขับรถไม่เป็น

2 / 30

กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

3 / 30

จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน

Question Image

4 / 30

จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

5 / 30

ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำในกรณีใด

6 / 30

ข้อใดเป็นการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์รถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง

7 / 30

สาเหตุไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เกิดจากอะไร

8 / 30

ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไร

9 / 30

การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร

10 / 30

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร

11 / 30

ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าไร

12 / 30

ข้อใดเปิดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง

13 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

Question Image

14 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

15 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

16 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

17 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

18 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

19 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

20 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

21 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

22 / 30

การขับรถในทางขึ้นเขา ลงเขา และมีโค้งอันตรายอยู่ตลอดทาง.ท่านควรขับขี่อย่างไร

23 / 30

ในการขับรถช่วงเวลากลางคืน ควรที่จะมีการใช้ไฟหน้ารถอย่างไร

24 / 30

ใครบ้างที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารไปในรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของชีวิต

25 / 30

ขณะขับรถขึ้นทางลาดชัน ถ้าเครื่องยนต์ดับควรปฏิบัติอย่างไร

26 / 30

รูปใดต่อไปนี้ เป็นการรัดเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ถูกต้อง

Question Image

27 / 30

การจอดรถขวางทางคันอื่น ควรปฏิบัติอย่างไร

28 / 30

ในสภาพถนนปกติ รถพร้อม คนพร้อม ขับรถตามรถคันหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าใดจึงจะปลอดภัยเมื่อรถคัน หน้าหยุด

29 / 30

หากมีผู้บาดเจ็บหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ท่านควรปฏิบัติอย่างไรหากตัวท่านมิได้รับบาดเจ็บ

30 / 30

การขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชัน ควรใช้เกียร์ใด

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล