ชุดที่ 9 - รูปภาพจราจร

1 / 20

จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

2 / 20

จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

3 / 20

จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อน

Question Image

4 / 20

ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

5 / 20

จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

6 / 20

จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

7 / 20

จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง

8 / 20

จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง

9 / 20

จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง

10 / 20

ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง

11 / 20

ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

12 / 20

จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

Question Image

13 / 20

จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง.หมายความว่าอย่างไร

Question Image

14 / 20

ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

Question Image

15 / 20

จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

16 / 20

จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้

Question Image

17 / 20

จากภาพข้อใดถูกต้อง

18 / 20

ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

19 / 20

กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร

20 / 20

กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล