เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง
จากกรมการขนส่งทางบก

โรงเรียนของเราได้ผ่านการตรวจสอบหลักสูตร การเรียนการสอนจากกรมการขนส่งทางบก จึงมั่นใจได้ว่าเราได้ผ่านหลักสูตรตรงตามมาตรฐาน

ได้มาตรฐานทั้งอาคารสถานที่
สนามฝึกหัดขับ รถฝึกหัดขับ

สถานที่ของเราได้สร้างตามแบบมาตรฐานเดียว กับที่ทางกรมการขนส่งกำหนดไว้ ทำให้เรามีสนามสอบ และอาคารที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การเรียนการสอนอย่างยิ่ง

เคยมีหรือไม่มีใบขับขี่
ก็เรียนได้หมด

สามารถสมัครได้ทั้งคนที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่
หรือ เคยมีแต่ขาดต่ออายุเกิน 3 ปี
ก็สามารถสมัครสอบและเรียนที่นี่ได้เช่นกัน

หลักสูตร และโปรโมชั่นของเรา

รถยนต์ และ จักรยานยนต์

รถยนต์

เกียร์ออโต้
5,500 บาท
 • ทฤษฎี 5 ชม​
 • ปฏิบัติ 10 ชม
 • เรียน 1 วัน
 • สอบ 1 วัน

จักรยานยนต์

สอบใบขับขี่ที่โรงเรียน และไปสอบที่ขนส่งเอง
1,000 บาท
 • ทฤษฎี 5 ชม​​
 • ปฏิบัติ 10 ชม
 • เรียน 1 วัน
 • สอบ 1 วัน

รถยนต์

เกียร์ธรรมดา
6,000 บาท
 • ทฤษฎี 5 ชม​​
 • ปฏิบัติ 10 ชม
 • เรียน 1 วัน
 • สอบ 1 วัน

ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนสอนขับรถ
บอส์สพัทยา ไดร์ฟเวอร์

พ.จ.อ.สมศักดิ์ อาจหาญ