หลักสูตรของเรา

รถยนต์ และ จักรยานยนต์

รถยนต์

1. หลักสูตรรถยนต์ 15 ชม. (เกียร์ออโต้)
สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้ว

• 5,500บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
• อบรม ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง
• วันเรียน 1 วัน (10ชั่วโมง)
• วันสอบ 1 วัน

2. หลักสูตรรถยนต์ 15 ชม. (เกียร์ออโต้)
สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการขับรถ

• 5,500บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
• อบรม ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง
• วันเรียน 3 วัน (10ชั่วโมง)
• วันสอบ 1 วัน

3. หลักสูตรรถยนต์ 15 ชม. (เกียร์ธรรมดา)
สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้ว

• 6,000บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
• อบรม ภาคปฏิบัติ 5 ชั่วโมง
• วันเรียน 1 วัน (10ชั่วโมง)
• วันสอบ 1 วัน

4. หลักสูตรรถยนต์ 15 ชม. (เกียร์ธรรมดา)
สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการขับรถ

• 6,000บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
• อบรม ภาคปฏิบัติ 5 ชั่วโมง
• วันเรียน 3 วัน
• วันสอบ 1 วัน

5. หลักสูตรอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี
(เพื่อไปดำเนินการทดสอบเองที่ขนส่ง)

• 500บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

6. หลักสูตรอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี
(กรณีขาดต่อเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี)

• 500บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

7. หลักสูตรอบรมต่อใบอนุญาตขับรถ

• 200บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง

จักรยานยนต์

1. หลักสูตรรถจักรยานยนต์ 15 ชม.
สอบที่โรงเรียน

• 1,000บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
• อบรม ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง
• วันเรียน 1 วัน
• วันสอบ 1 วัน

2. หลักสูตรอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี
(เพื่อไปดำเนินการสอบเองที่ขนส่ง)

• 500บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

 

 

3. หลักสูตรอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี
(กรณีขาดต่อเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี)

• 500บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

4. หลักสูตรอบรมต่อใบอนุญาตขับรถ
(อบรม และต่อใบขับขี่)

• 500บาท
• อบรม ภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง