แบบทดสอบก่อนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ (DLT E-learning)

1 / 14

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว?

2 / 14

เพราะเหตุใดจึงห้ามเปิดไฟฉุกเฉินในขณะขับรถ?

3 / 14

ข้อใดคือมารยาทในการขับรถสวนทางกัน?

4 / 14

ข้อใดไม่ใช่การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้รถ ?

5 / 14

ข้อใดคือมารยาทในการใช้ความเร็ว?

6 / 14

ผู้ขับรถสาธารณะต้องให้สัญญาณไฟเมื่อเข้าช่องทางก่อนเลี้ยว และเปิดไฟเลี้ยวไม่น้อยกว่ากี่เมตร?

7 / 14

ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ?

8 / 14

ใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีอายุกี่ปี?

9 / 14

จุดบอดของรถเป็นพื้นที่อันตรายในการขับรถโดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนช่องจราจรหรือการแซงรถ ซึ่งเราสามารถกำจัดจุดบอดด้วยวิธีการใด?

10 / 14

การเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ มีความจำเป็นต่อการใช้รถอย่างปลอดภัย เราควรเข้าใจต่อสิ่งใดบนท้องถนนบ้าง?

11 / 14

การทักทายถือเป็นประตูบานแรกที่สำคัญต่อความปลอดภัยในการขับรถ ดังนั้นก่อนการขับรถเราต้องทักทายสิ่งใดบ้าง?

12 / 14

หลักการมองกระจกที่ถูกต้องในสภาวะปกติ ต้องมองกระจกทุกๆ กี่วินาที?

13 / 14

เทคนิคในการขับรถให้ปลอดภัยมีหลักการอยู่กี่ข้อ?

14 / 14

ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุในเมืองไทยเกิดจากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม แต่เกิดจากคน มากกว่า 90% ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากคนมากที่สุด?

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล