ชุดที่ 15 - คำถามสุ่ม

1 / 30

การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้องจะต้องทำเมื่อใด

2 / 30

เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง

3 / 30

จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวาที่ทางแยกรูปตัว T ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

4 / 30

จากรูป หากท่านกำลังขับตามหลังคนขี่จักรยาน แต่ท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้าย ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

5 / 30

รถเครื่องยนต์ดีเซลหากมีควันดำมากผิดปกติเกิดจากสาเหตุใด

6 / 30

ถ้าไม่ปลดล็อกเบรกมือเมื่อเคลื่อนรถจะมีอาการอย่างไร

7 / 30

การขับรถผ่านช่วงทางโค้ง.ทางร่วม ทางแยก.ในช่วงเวลากลางคืนควรจะมีวิธีการใช้ไฟหน้ารถที่เหมาะสมอย่างไร

8 / 30

ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุด

9 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

10 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

11 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

12 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

13 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

14 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

15 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

16 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

17 / 30

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก

18 / 30

จากรูป รถคันสีน้ำเงิน หรือรถคันสีเขียว มีสิทธิที่จะได้ไปก่อน

Question Image

19 / 30

เพราะเหตุใดรถจึงลื่นไถลได้ง่ายขณะฝนตกใหม่ๆ

20 / 30

จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

Question Image

21 / 30

การขับรถขณะฝนตก ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ

22 / 30

จากรูป หากท่านกำลังขับขี่เข้าสู่บริเวณทางม้าลายท่านควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

23 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

24 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

Question Image

25 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

26 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

27 / 30

บริเวณใดจอดรถได้ ข้อใดถูกต้อง

28 / 30

รถที่มีความเร็วช้า ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร

29 / 30

ขณะขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างรถคันหน้าเท่าใด

30 / 30

บริเวณใดใช้สัญญาณเสียงแตรได้

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล