ชุดที่ 14 - คำถามสุ่ม

1 / 30

ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบอนุญาตขับรถ

2 / 30

ข้อใดไม่ใช่ "รถยนต์รับจ้างสาธารณะ"

3 / 30

รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใด

4 / 30

ข้อใดผิด

5 / 30

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้องมีอายุกี่ปี

6 / 30

ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษอย่างไร

7 / 30

ผู้ขับรถสาธารณะต้องปฏิบัติตนอย่างไร

8 / 30

มื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

Question Image

9 / 30

ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร

10 / 30

ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์

11 / 30

ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

12 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

Question Image

13 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

14 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

15 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

16 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

17 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

18 / 30

การขับรถผ่านช่วงทางโค้ง.ทางร่วม ทางแยก.ในช่วงเวลากลางคืนควรจะมีวิธีการใช้ไฟหน้ารถที่เหมาะสมอย่างไร

19 / 30

การกระทำใดของผู้ขับรถซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงถึงความมีมารยาทและน้ำใจให้แก่ผู้ใช้ถนนร่วมกัน

20 / 30

เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร

21 / 30

ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง

22 / 30

เพราะเหตุใดรถจึงลื่นไถลได้ง่ายขณะฝนตกใหม่ๆ

23 / 30

จากรูป หากท่านต้องการแซงรถข้างหน้าแล้วกลับช่องทางเดินรถด้านซ้าย ท่านจะต้องให้สัญญาณไฟอย่าง ไร

Question Image

24 / 30

จากรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการแซง

Question Image

25 / 30

จากรูป ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร รถคันสีแดงหรือรถคันสีเหลืองมีสิทธิที่จะได้ไปก่อน

Question Image

26 / 30

ในขณะที่ท่านเติมน้ำมันเชื้อเพลิงท่านควรปฏิบัติอย่างไร

27 / 30

ตัวเลขสองตัวแรกที่ยางรถยนต์ บ่งบอกถึงอะไร

28 / 30

เบรกเท้าจะทำงานที่ล้อใดบ้าง

29 / 30

อุณหภูมิเครื่องยนต์ที่ทำงานปกติควรอยู่เท่าไร

30 / 30

จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล