ชุดที่ 13 - คำถามสุ่ม

1 / 30

จากรูปเป็นการชนประสานงากันระหว่างรถคันเขียว และ รถคันแดง ถามว่ารถเขียว หรือ รถแดง เป็นฝ่ายผิด เพราะอะไร

Question Image

2 / 30

สมมติว่าในขณะที่ท่านรอข้ามถนนได้เห็นเหตุการณ์รถตู้ส่งของมีคนนั่ง 2 คนถูกรถเก๋งชนท้ายด้านขวา ทำให้รถตู้หมุน 3 รอบ คนขับรถตู้กระเด็นออกจากตัวรถ ศีรษะฟาดพื้นถนนเสียชิวิตถามว่า เพราะเหตุใดคนขับรถตู้จึงกระเด็นออกจากตัวรถ

3 / 30

รถ เขียว แดง ม่วง เลี้ยวซ้ายพร้อมกัน คันใดกระทำผิดกฎหมาย

Question Image

4 / 30

เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง

5 / 30

เบรกเท้าจะทำงานที่ล้อใดบ้าง

6 / 30

จากรูป ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร รถคันสีแดงหรือรถคันสีเหลืองมีสิทธิที่จะได้ไปก่อน

Question Image

7 / 30

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในการขับขี่

8 / 30

การจอดรถขวางทางคันอื่น ควรปฏิบัติอย่างไร

9 / 30

สาเหตุสำคัญที่ทำให้การขับรถในเวลากลางคืนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในเวลากลางวันคือข้อใด

10 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

11 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

12 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

13 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

14 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

15 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

16 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

17 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

18 / 30

เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

19 / 30

รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใด

20 / 30

รถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

21 / 30

รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

22 / 30

หากท่านเติมน้ำมันผิดประเภทควรปฏิบัติอย่างไร

23 / 30

ไดสตาร์ททำหน้าที่อะไร

24 / 30

ถ้าขั้วแบตเตอรี่มีคราบขี้เกลือ วิธีการใดเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุด

25 / 30

การเปิดไฟสูงในสถานการณ์ใดถูกต้อง

26 / 30

หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก

27 / 30

การขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชัน ควรใช้เกียร์ใด

28 / 30

รูปใดต่อไปนี้ เป็นการรัดเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ถูกต้อง

Question Image

29 / 30

การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด

30 / 30

ในการขับรถช่วงเวลากลางคืน ควรที่จะมีการใช้ไฟหน้ารถอย่างไร

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล