ชุดที่ 7 - เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

1 / 30

การขับรถขณะฝนตก ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ

2 / 30

เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร

3 / 30

การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด

4 / 30

ขณะขับรถขึ้นทางลาดชัน ถ้าเครื่องยนต์ดับควรปฏิบัติอย่างไร

5 / 30

ขณะขับเมื่อเกิดการ รถยางแตก จะมีอาการอย่างไร

6 / 30

ข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟลัดวงจร

7 / 30

ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง

8 / 30

จากรูป หากท่านต้องการที่จะขับตรงผ่านไป ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร

Question Image

9 / 30

จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวา ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร

Question Image

10 / 30

จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวา ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร

Question Image

11 / 30

จากรูป รถคันใดอยู่ในจุดบอดของรถคันสีขาว

Question Image

12 / 30

การขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชัน ควรใช้เกียร์ใด

13 / 30

เพราะเหตุใดรถจึงลื่นไถลได้ง่ายขณะฝนตกใหม่ๆ

14 / 30

หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก

15 / 30

หากมีผู้บาดเจ็บหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ท่านควรปฏิบัติอย่างไรหากตัวท่านมิได้รับบาดเจ็บ

16 / 30

เมื่อต้องขับรถเข้าใกล้ทางรถไฟที่ไม่มีแผงกั้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

Question Image

17 / 30

จากรูป หากท่านต้องการแซงรถข้างหน้าแล้วกลับช่องทางเดินรถด้านซ้าย ท่านจะต้องให้สัญญาณไฟอย่าง ไร

Question Image

18 / 30

ในสภาพถนนปกติ รถพร้อม คนพร้อม ขับรถตามรถคันหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าใดจึงจะปลอดภัยเมื่อรถคัน หน้าหยุด

19 / 30

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในการขับขี่

20 / 30

จากรูป รถคันสีน้ำเงิน หรือรถคันสีเขียว มีสิทธิที่จะได้ไปก่อน

Question Image

21 / 30

การเปิดไฟสูงในสถานการณ์ใดถูกต้อง

22 / 30

สิ่งใดเป็นปัจจัยที่ทำให้การเบรกด้อยประสิทธิภาพ

23 / 30

จากรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการแซง

Question Image

24 / 30

จากรูปรถคันสีน้ำเงิน หรือรถคันสีเขียวมีสิทธิที่จะผ่านไปก่อน

Question Image

25 / 30

จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวาที่ทางแยกรูปตัว T ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

26 / 30

จากรูป ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร รถคันสีแดงหรือรถคันสีเหลืองมีสิทธิที่จะได้ไปก่อน

Question Image

27 / 30

ในการขับขี่ภายในชุมชน ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับสิ่งใด

28 / 30

จากรูป หากท่านกำลังขับตามหลังคนขี่จักรยาน แต่ท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้าย ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

Question Image

29 / 30

เมื่อท่านขับรถที่มีน้ำหนักบรรทุกมาก.ข้อใดถูกต้องมากที่สุด

30 / 30

เมื่อท่านขับรถที่บรรทุกสิ่งของที่มีความสูงจะมีผลอย่างไร

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล