ชุดที่ 4 - ป้ายบังคับ

1 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

2 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

3 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

4 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

5 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

6 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

7 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

8 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

9 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

10 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

11 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

12 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

13 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

14 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

15 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

16 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

17 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

18 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

19 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

20 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

21 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

22 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

23 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

24 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

25 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

26 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

27 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

28 / 30

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

Question Image

29 / 30

เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

Question Image

30 / 30

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

Question Image

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล