ชุดที่ 3 - เครื่องหมายพื้นทาง

1 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

2 / 11

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

Question Image

3 / 11

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?

Question Image

4 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

5 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

6 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

7 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

8 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

9 / 11

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

Question Image

10 / 11

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

Question Image

11 / 11

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

Question Image

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล