ชุดที่ 2 - กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

1 / 30

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร

2 / 30

ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร

3 / 30

บริเวณใดห้ามแซง

4 / 30

การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร

5 / 30

เขตปลอดภัย หมายความว่าอย่างไร

6 / 30

สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทำเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างไร

7 / 30

มื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

Question Image

8 / 30

เมื่อพนักงานจราจรยืนและเหยียดแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่า มือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาจากทางด้านไหนของพนักงานจราจรจะต้องหยุดรถ

Question Image

9 / 30

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

10 / 30

ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเท่าไร

11 / 30

ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าเท่าใด

12 / 30

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มีหมอก ฝุ่น ฝน หรือควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ เท่าใด

13 / 30

เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

14 / 30

เมื่อถึงทางรถไฟและมีรถไฟกำลังแล่นผ่าน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

15 / 30

บริเวณใดใช้สัญญาณเสียงแตรได้

16 / 30

ขณะขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างรถคันหน้าเท่าใด

17 / 30

นอกเขตกรุงเทพ เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องขับรถด้วยความเร็วเท่าไร

18 / 30

ในการให้สัญญาณไฟเลี้ยว จะต้องให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นได้ในระยะเท่าไร

19 / 30

ข้อใดปฏิบัติถูกต้อง

20 / 30

ผู้ใดได้รับยกเว้นไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักรยานยนต์

21 / 30

ข้อใดเปิดไฟฉุกเฉินได้ถูกต้อง

22 / 30

ในการบรรทุกสิ่งของ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

23 / 30

บริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถแต่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติอย่างไร

24 / 30

ขณะขับรถตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไร

25 / 30

รถที่มีความเร็วช้า ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร

26 / 30

บริเวณใดจอดรถได้ ข้อใดถูกต้อง

27 / 30

เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่หลบหนีจะมีผลอย่างไร

28 / 30

ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อใดไม่ถูกต้อง

29 / 30

การให้สัญญาณด้วยแขน โดยผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกตัวรถเสมอระดับไหล่และโบกมือขึ้นลงหลาย ครั้ง.หมายถึงผู้ขับขี่นั้นต้องการอะไร

Question Image

30 / 30

รถในข้อใดที่สามารถนำมาใช้ในทางได้

Your score is

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ ตามกฏพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562
และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล